Про виконання антикорупційної програми

Версія для друкуВерсія для друку

Про виконання антикорупційної програми

Керуючись Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та  “Про запобігання корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії ) на 2015-2017 роки, відділ Держгеокадастру  у Карлівському районі вживає усіх  заходів щодо запобігання порушення законодавства,  посилення виконавчої і трудової дисципліни, підвищення кваліфікації державних службовців.

Керівництвом Відділу проводиться  робота спрямована на підвищення особистої відповідальності кожного працівника за суворе додержання законів, фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних діянь, інших порушень законодавства.

На нарадах Відділу розглядаються питання виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидію корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомлення громадян у цій сфері.

Прийняття на  посаду державного службовця здійснюється, як це передбачено Законом України “Про державну службу». На виконання норм Закону України «Про запобігання корупції», які регламентують проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування   були проведені спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.

Усі державні службовці ознайомлені зі спеціальними обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням, текстом Присяги, загальними правилами поведінки державних службовців.

Виявленню конфлікту інтересів та його усуненню приділяється особлива увага. Зокрема, постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо обов’язкового повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання

За період 2015-2016 років випадків корупційних правопорушень у Відділі Держгеокадастру не виявлено та притягнених винних осіб до адміністративної відповідальності не має.

Наверх ↑