Озимині - надійний захист

Версія для друкуВерсія для друку

Озимині - надійний захист

     Збільшення валу високоякісного зерна – першочергове завдання агропромислового виробництва України. Успішне вирішення цього завдання можливе за вирощування передусім озимої пшениці, як цінної високопродуктивної продовольчої культури.

     Як же вирощувати цю цінну зернову культуру, щоб одержувати максимальні врожаї,реалізовуючи її сортові можливості? Передусім, потрібні  знання зонально визначеної технології вирощування, а також, уміла організація господарських заходів, які забезпечують очікуваний результат.

  Найважливішим є чітке дотримання сівозміни, в якій озиму пшеницю розміщують після кращих попередників. Найефективнішими факторами підвищення врожайності пшениці і поліпшення якості зерна є добрива, що складають 17% впливу на врожай. Але в кожному разі мінеральні добрива спрацьовують лише у комплексі з іншими заходами і насамперед із захистом посівів від шкідливих організмів.

    Отримання економічної вигоди вирощування озимої пшениці в значній мірі залежить від реалізації генетичного потенціалу сортів культури. У господарстві слід вирощувати 2-3 сорти пшениці, які істотно відрізняються за тривалістю вегетації реакцією щодо елементів агротехніки. Звичайно мають переважати сорти, стійкіші до хвороб, стресових умов перезимівлі, вилягання, негативної дії бур’янів і разом з тим здатні формувати якісне зерно. Ці сорти мають бути районовані щодо певної агрокліматичної зони.

   Протруєння є обов’язковим профілактичним хімічним заходом технологічної схеми вирощування озимини. Його проводять завчасно (за 2-3 тижні до сівби), або безпосередньо в день сівби препаратами Оріус Універсал ЕS е.н. 1,75-2,0 л/т, Вінцит Форте SC к.с. 1,0-1,25 л/т та інсектицидом для протруювання Інітер 600 ТН, к.с. 0,4-0,5 л/т.

   Слід відмітити, що найкраще перезимовує озима пшениця з добре сформованим вузлом кущіння, 3-4 пагонами та добре розвиненою кореневою системою. Цього досягають за сівби в оптимальні строки, встановлені для кожної грунтово - кліматичної зони.   Систематичні обстеження полів озимих після появи сходів – обов’язкова умова догляду за посівами восени. Не завжди при виявленні вогнищ заселень шкідниками треба обробляти весь посів. Здебільшого шкідники розповсюджуються осередками в  крайових смугах полів. Тому перед прийняттям рішення щодо застосування хімічного захисту слід ретельно обстежити посіви і вибірково обробити місця скупчення загрозливої чисельності шкідників. Якщо строки захисту посівів від шкідників і хвороб співпадають, обробіток поєднують і застосовують бакові суміші пестицидів. Захист посівів озимої пшениці від бур’янів важливо забезпечувати у ранній  період росту культури. Як відмічають спеціалісти, за теплої, вологої і тривалої осені обробки посівів гербіцидами пшениці восени ефективніші за весняні.

   Важлива умова високої віддачі пестицидів і зменшення загрози забруднення навколишнього середовища – суворе дотримання технології їх використання . Не слід заходи захисту рослин зводити до використання лише хімічних засобів захисту рослин. Господар може уникнути відчутних втрат врожаю та якості зерна від шкідників, хвороб і бур’янів за обов’язкового поєднання організаційно-господарських, агротехнічних, селекційних, біологічних і хімічних заходів регулювання фітосанітарного стану посівів озимої пшениці та інших зернових культур.

 

 ГУ Держпродспоживслужби                                              

 Управління фітосанітарної безпеки

Наверх ↑