Дотримання вимог антикорупційного законодавства

Версія для друкуВерсія для друку

Дотримання вимог антикорупційного законодавства

Корупція в нашій країні сприймається суспільством як складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, а також реалізації принципу верховенства права.

За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми.

В процесі антикорупційної політики в Україні позитивним є визначення стратегії, тактики і конкретних заходів діяльності у цій сфері.

Боротися з корупцією слід правовим методом – шляхом законодавчого регулювання.

Дотримання вимог антикорупційного законодавства України  проводиться відповідно до вимог Законів України “Про державну службу”  та “Про запобігання корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорпційної стратегії ) на 2015-2017 роки».

Для цього мають бути розроблені плани заходів з виконання Державної програми щодо реалізації  засад державної антикорупційної політики в Україні щодо запобігання і протидії корупції, які спрямовані на запобігання проявам корупції і забезпечення неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

Для організації роботи щодо запобігання та протидії корупції  визначають відповідальних осіб з дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Необхідно вживати заходи щодо покращання виконавської дисципліни, фіксувати факти неналежного виконання державними службовцями своїх обов’язків.

Слід зазначити, що пріоритетним у цьому напрямку залишається проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, спрямована на формування всебічних знань з антикорупційного законодавства щодо неухильного дотримання і виконання ними вимог та обмежень, які вводяться зазначеним Законом.

Державним службовцям постійно наголошується на необхідності дотримання норм етики поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у службовій діяльності, на дотриманні посадових інструкцій, які періодично переглядаються з метою чіткого визначення рівня повноважень, кола обов’язків та меж відповідальності.

З метою інформування громадськості з питань дотримання основних вимог антикорупційного законодавства на стендах має бути розміщено достатній обсяг  інформації для відвідувачів.

Неухильне дотримання вимог антикорупційного Законодавства позитивно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери та міжнародні відносини, підвищує довіру громадян до влади.

Наверх ↑