Перелік адміністративних послуг

Версія для друкуВерсія для друку

Перелік адміністративних послуг, що надаються органами

 виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг при Карлівській райдержадміністрації

 

1. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

2. Надання будівельного паспорту  забудови земельної ділянки

 

3. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

4. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу  (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

5. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

6. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підстраві установчого документа

7. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу  (у тому числі громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

8. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

9. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

10. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

11. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора  (у тому числі громадського формування)

12. Державна реєстрація припинення юридичної особи  (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

13. Державна реєстрація припинення юридичної особи  (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

14. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

15. Державна реєстрація  змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи  (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

16. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи  (у тому числі громадського формування)

 

17. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

18. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

19. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

20. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

21. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг  з  Єдиного державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця)

 

22. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

23. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

24. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

25. Взяття на облік безхазайного нерухомого майна

26. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень

27. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

28. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

29. Скасування рішення державного реєстратора

30. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

31. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

 

32.  Зняття з реєстрації місця проживання особи

33.  Реєстрація місця проживання особи

34. Реєстрація місця перебування особи

35.  Видача  рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність чи користування; технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок; технічної документації щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту; технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

36.  Видача  рішення про затвердження  проекту відведення земельної ділянки у власність чи користування ( зі зміною цільового призначення при необхідності)

37. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

 

38. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

39. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

40. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

41. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

42. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

43. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

44. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

45. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

46. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

  1)  витягу з Державного земельного кадастру про:

          - землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

          -  обмеження у використанні земель

          - про земельну ділянку

  2)  довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

  3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

  4) копій  документів,   що   створюються під час ведення Державного земельного

      кадастру

47. Видача довідки про:

    1)  наявність та розмір земельної частки (паю)

2)  наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у

      власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним

      видом її цільового призначення (використання)

48. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного

     фонду документації із землеустрою

49. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

 

50. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

51. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

52. Видача експлуатаційного дозволу

53. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей  (об’єктів):

1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

 

54*. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

55*. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

56*. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

57*. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи-підприємця

58*. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

59*. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

60*. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

61*. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи-підприємця

62*. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії

63*. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

64*. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням  (призупиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

65*. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи-підприємця

66*. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

67*. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

 

68*. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

69*. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу

70*. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

71*. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

72*. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

73*. Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

74*. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи-підприємця

75*. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

76*. Надання державної допомоги :

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

2) при народженні дитини

3) при усиновленні дитини

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5) на дітей одиноким матерям

77*. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

78*. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

79*. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

80*. Надання державної соціальної допомоги на догляд

81*. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

82*. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом і групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

83*. надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

84*. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

85*. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

86*. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

87*. Призначення одноразової компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальників із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

   2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

  3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

88*. Призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам;

     2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки;

  3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

    4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів ;

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

89*. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

90*. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Кмєві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем

91*. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів

92*. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

93. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

  1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім¦ї

2)* особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

3) *членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

4) *учасникам війни

5)* інвалідам війни

6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

7)* інвалідам та дітям-інвалідам

94*. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ( путівками):

1) інвалідам з дитинства та внаслідок загального захворюваннями

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інвалідів війни

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.

 

* - послуги надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг до внесення відповідних змін у діюче законодавство ( п.54 - п.67 — Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області; п.68 - п. 94 — управління соціального захисту Карлівської райдержадміністрації)

Наверх ↑