Оформлення запиту

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                          

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

                                                                                                                                          Карлівська  районна державна

                                                                                                                                          адміністрація

                                                                                                                                          вул. Полтавський шлях,85, м. Карлівка,

                                                                                                                                          Полтавська область,  39500

                                                                                                                                           ( назва, адреса структурного

                                                                                                                                           підрозділу райдержадміністрації)

 

Запитувач______________________________________________________________________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

______________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних осіб та об’єднань громадян, ______________________________________________________________________________________

що не мають статусу юридичної особи, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

______________________________________________________________________________________

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до  публічної   інформації ” надати:                                                                  

______________________________________________________________________________________

             (загальний опис  інформації  або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 на  поштову адресу_____________________________________________________________________

                                            (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________________________________________________

                                                            будинок, корпус, квартира)

 на  електронну адресу __________________________________________________________________

телефаксом ___________________________________________________________________________

за телефоном__________________________________________________________________________

 

 

_____________                                                                                                             __________________

       (дата)                                                                                                                                 (підпис)

 

 

Примітки:

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Карлівської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Карлівської районної державної адміністрації http//karlivka. adm-pl.gov.ua.

2. Запит до Карлівської районної державної адміністрації може бути поданий:

- на поштову адресу: вул. Полтавський шлях, 85, м. Карлівка, Полтавська область, 39500 ( на  конверті вказувати «Публічна інформація»);

- на електронну адресу: karliv_ rda@adm-pl.gov.ua;

- телефаксом: (05346) 2-18-50;

- за телефоном: (05346) 2-34-60.

3. Запит на інформацію може бути подано особисто до головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Карлівської районної державної адміністрації, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Карлівська районна державна адміністрація, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: вул. Полтавський шлях, 85, м. Карлівка, Полтавська область 39500, кабінет 4, а також до визначених у структурних підрозділах райдержадміністрації відділів (секторів) або осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації .

4. Форму запиту можна отримати в Карлівській районній державній адміністрації за адресою: вул. Полтавський шлях, 85, м. Карлівка, Полтавська область, 39500, кабінет 4. У структурних підрозділах райдержадміністрації - у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації .

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів із дня надходження запиту .

7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання  запиту .

8. У разі, коли  запит  стосується надання великого обсягу  інформації  або потребує пошуку  інформації  серед значної кількості даних, строк розгляду  запиту  може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій  формі  не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження  запиту .

9.  Інформація   на   запит  надається безоплатно.

10. У разі, коли запитувана  інформація  містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження  запиту  повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання  інформації  здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні  запиту  може бути відмовлено в таких випадках:

11.1. Карлівська  районна державна адміністрація, її структурні підрозділи не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти  інформацією , щодо якої зроблено  запит .

11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

11.3.  Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.

11.4.   Не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України „Про доступ до  публічної  інформації", а саме не зазначено:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Наверх ↑