Внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”

Версія для друкуВерсія для друку

Внесено зміни  до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 897 внесені зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, яка набрала чинності з дня її опублікування 02.10.2020.

Що змінилося:

1) змінено розмір компенсації: компенсація послуги „муніципальна няня” виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року ( у 2020 році - 1779 грн.).

У разі догляду за дитиною з інвалідністю,  тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, компенсація  виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року (у 2020 році – 3558 грн.). При цьому розмір компенсації не може перевищувати фактичну вартість послуги „муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги.

 2) обмежено кількість дітей за якими може здійснювати догляд „муніципальна няня”: муніципальна няня, яка є фізичною особою — підприємцем, може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї.

Муніципальна няня, яка є юридичною особою  - не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей.

3) змінено умови надання компенсації послуги „муніципальна няня”:

- призначається за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”. Категорії осіб, які віднесено до зайнятого населення визначено статтею 4 вказаного Закону.

         Винятком є отримувачі послуги „муніципальна няня”, які здійснюють догляд:

- за дитиною з інвалідністю;

- тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

-  у яких одночасно народилося троє і більше дітей;

- коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

4) доповнено істотні умови, які мають бути обов’язково визначені у договорі: зокрема, це  інформація про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформація про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, місце проживання отримувача послуги „муніципальна няня”, місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб — підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).”;

5) доповнено перелік документів, які подаються для призначення компенсації.

Для призначення компенсації подаються:

- заява про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;

- заява про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги „муніципальна няня” відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках;

- копія договору між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею;

- документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги „муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги „муніципальна няня” за місяць, в якому подано заяву;

- свідоцтва про народження дитини;

- трудова книжка отримувача послуги „муніципальна няня” та документ  з місця роботи, що підтверджує  надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб — підприємців);

- та інші документи у разі потреби.  

Враховуючи, що компенсація призначається за умови зайнятості обох батьків, вказані документи подаються як відносно матері та і батька.

Компенсація призначається з місяця звернення та виплачується до 10 числа наступного місяця за попередній  місяць надання послуг. Тобто виплата компенсації проводиться по факту закінчення попереднього місяця (за жовтень термін подачі документів, що підтверджують оплату послуги „муніципальна няня” -  до 5 листопада)

 У разі  продовження строку дії договору  між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею виплата компенсації продовжується за заявою отримувача компенсації з місяця подання заяви.

Постановою установлено, що протягом одного місяця з дня набрання чинності (тобто до 02 листопада) отримувачі компенсації повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” шляхом подання необхідних документів.

У зв’язку з цим виплата раніше призначеної компенсації припиняється з жовтняостанній місяць виплати компенсації послуги „муніципальна няня”  - „за вересень” за умови подачі підтверджуючих документів до 5 жовтняВиплата компенсації продовжується після підтвердження права на її отримання.

У разі не підтвердження права на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” її виплата припиняється.

Наверх ↑