Роз’яснення щодо відповідальності за порушення законодавства про працю

Версія для друкуВерсія для друку

Роз’яснення щодо відповідальності за порушення законодавства про працю 

Частиною другою статті 265 КЗпП України (в редакції Закону України від 06.12.2016 року № 1774-VII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України») передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб- підприємців у вигляді штрафу:

- в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі  фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у 30-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2017 року - 96000 грн.);

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – в трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2017 року - 9600 грн.);

- недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці – в 10-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2017 року – 32000 грн.);

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - в 10-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2017 року – 32000 грн.) ; 

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод для її проведення – в трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення ( з 01.01.2017 року – 9600 грн.);

- учинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, під час проведення перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини – в 100-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення ( з 01.01.2017 року – 320000 грн.);

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених  абзацами другим-сьомим цієї частини – в розмірі МЗП (з 01.01.2017 року – 3200 грн.).

Ці штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Полтавській області

Кодинець Юлія Анатоліївна

Наверх ↑